Генофондно стопанство (ферма)

Характеризира се като категория животновъдно стопанство, което има задачата да запази генофонда на дадена порода животни.

прегледи 650