Геном

Това е съвкупност от гените на хаплоидния набор от хромозоми в гаметите. В по - широк смисъл: съвкупност от гени в хаплоидния набор от хромозоми.

При оплождането се обединяват геномите на бащините и на майчините гамети.

прегледи 1074