Генокопия

Представлява ефект на определени мутации, които копират действието на гени или тяхното взаимодействие.

прегледи 1355