Генни мутации

Наричат се още "Точкови мутации" и представляват спонтанни или предизвикани наследствени изменения на един ген. Те са главната причина за появата на нови наследствени свойства, лежат в основата на многообразието на гени и на комбинативната изменчивост и са необходима предпоставка за селекцията, която е насочена към изменение на организмите в полезна за човека посока.

Генните мутации водят към разнообразни изменения в морфологичните, физиологичните и биохимичните признаци. Те може да бъдат доминантни и рецесивни и да образуват серия от множествени алели.

прегледи 1446