Генетични хромозомни карти

Представлява графично изобразяване на хромозомите, на което са посочени редът на разположение на гените в хромозомата и относителното разстояние между тях.

Това разстояние се изразява в единици, съответствуващи на 1 % кросинговър, наречени морганиди. Генетичните хромозомни карти имат значение за теоретичните изследвания и за селекционната работа.

5.0, 1 гласа
прегледи 1687