Генетична хигиена

Това е т.нар. "генетична профилактика", която представлява клон от ветеринарномедицинската наука.

Занимава се с предотвратяване на предаването от едно поколение на друго на гени, предизвикващи една или друга патология, с което се ограничава разпространяването на тези гени в популацията.

прегледи 657