Генетична аномалия

Това е наследствено обусловено отклонение от типичното (от нормата), възникнало под влияние на генотипа на животното, което е нежелателно за здравето на популацията и за използването й в развъждането и селекцията.

1.0, 1 гласа
прегледи 832