Генетичен потенциал

Представлява комплекс от гени, намиращи се в определени комбинации, които осигуряват максимално развитие на един или друг вид продуктивност на животните. Може да се реализира само при оптимални условия на средата.

прегледи 815