Генетичен код

Представлява система за шифроване на генетичната информация за синтеза на белтък във вид на нуклеотидна последователност.

Генетичният код в клетката се реализира на два етапа: транскрипция и транслация. Кодовата единица, която предава при синтезата на белтъка сведение за една конкретна аминокиселина, се нарича кодон.

прегледи 827