Генетика

Генетиката е биологична наука, която изучава явленията наследственост и изменчивост на организмите.

Съвременната генетика е необходима за развитието на биологията, на много отрасли на селското стопанство и медицината, за правилното разбиране на редица основни въпроси на природознанието.

прегледи 1163