Гамони

Това са вещества, които предизвикват реакция между гаметите и допринасят за оплождането. Различават се:

  • гиногамони - вещества, отделяни от яйцеклетката
  • андрогамони - мъжки вещества на оплождането
прегледи 850