Гаметно безплодие

Представлява тип безплодие, при което животните образуват гамети (полови клетки), но те се оказват неспособни за оплождане. Това безплодие се наблюдава често при биците и може да бъде пълно или частично.

прегледи 545