Вариация

Проява на модификационни, генотипни и фенотипни различия между индивидите. Вариацията отразява разнообразието на индиви­дите по един или друг признак или свойство в попу­лацията, което е предпоставка за провеждане на селекция.

В генетиката и цитологията този термин има няколко значения.

прегледи 889

Коментари за Вариация

  1. 1.

    може ли да има ротвайлер с бели гърди?

  2. 2.

    До 1. Александър - по принцип не, но всяко правило си има изключения. Стандартно приетата окраска за гърдите на ротвайлера е червено - кафяв.

    http://zoovidove.baubau.bg/ротвайлер/външен-вид-ротвайлер.html