Бракуване

Изваждане (премахване) от стадото на болни животни или на животни с ниска продуктивност и плодовитост. Разглежда се като една от формите за отбор при животните.

прегледи 935