Бонитировка

Комплексно оценяване на произход, екстери­ор, потомство и качества на жи­вотните.

прегледи 1472

Коментари за Бонитировка

  1. 1.

    вашият сайт е уникален аз съм на 10 години и искам ка стана ветеринар а аз черпя информация от вашия сайт страхотен е

  2. 2.

    Радваме се да чуем това :) Очаквай още много интересни факти, статии и любопитни неща за животните!