Бонитиране

Комплексно оценяване на животните по съвкупност от признаци и разпределението им на класове съобразно с направената оценка.

Любопитно:

В СССР животните са се бонитирали всяка година в съответствие с инструкции на Министерството на селското стопанство. Според резултатите от бонитирането се разработвал планът за селекционно - племенните мероприятия в стадото.

прегледи 1728