Билатерални признаци

Двустранни признаци, разположени симетрично от лявата и от дясната страна на участък от тялото. За пример може да послужат билатералните признаци на млечната жле­за, които се намират от лявата и от дясната страна на вимето.

Високата повторяемост на билатериалните признаци показва голямата ефективност на масо­вата селекция по тези признаци.

прегледи 891