Банка за сперма

Хранилище за дълбоко замра­зена сперма от разплодници с високи качества при различни видове селскостопански животни.

прегледи 753