Атриовентрикуларен възел

Аtrioventricular node - тъкан, която се намира в дясното предсърдие. Предава електричиски импулси към определени области на сърцето.