Атриовентрикуларен

Аtrioventricular – предсърдието и камерата на сърцето.