Атопия

Аtopy - форма на свръхчувствителност или алергия при някои животни.