Атомизация

Аtomization - процес, при който течността се превръща в много фин спрей.