Асимптоматично

Термин, който се използва за обозначаване на състояние, при което болестта се развива, но без проява на типичните за нея клинични признаци. В такива случаи се казва още, че заболяването протича "безсимптомно", т.е. без ясно разграничими симптоми, характерни за даденото заболяване.

5.0, 1 гласа
прегледи 404