Асиметрия на селекционния ефект

При отбор по един и същ количествен признак в противоположна посока се получава различен селекционен ефект.

Тази асиметрия се причинява от действието на генетични и физиологични фактори и фактори на средата.

прегледи 594