Артроскопия

Ендоскопски метод за изследване на вътрешността на ставите.