Артроскоп

Медицински инструмент, който се използва за преглеждане на вътрешните части на ставите.

прегледи 227