Антигени

Високомолекулни колоидни вещества, които при попадане в организма на животните предизвикват образуването на специфично реагиращи с тях антитела. Към тях се отнасят преди всичко белтъците с чужд произход.

Антигените на еритроцитите са генетично обусловени, унаследяват cе по законите на Мендел и образуват генетични системи, които cе контролират от серии множествени алели.

По антигените се определят кръвните групи за проверка на достоверността на произхода на животните.

прегледи 749