Анеуплоидия

Нарича се още "Хетероплоидия". Представлява тип мутация, при която в хромозомиия набор отделни хромозоми са представени с по - голям от нормата брой хомолози или, обратното, някоя хромозома е с по - малко.

Основна причина за анеуплоидията е нарушение в разделянето на някоя хомоложна двойка хромозоми през мейозата.

3.3, 3 гласа
прегледи 6638