Анализиращо кръстосване

Това е кръстосване на хибрида с родителя, който е хомозиготен по рецесивен ген, за установяване на неговата хетерозиготност, на групите на скачване или на честотата на прекръстосване (кросинговер) между скачените гени.

Използва се широко при селекцията на животните, особено в дивечовъдството и птицевъдството. Представлява стандартен метод за изява на хетерозиготност и следователно за елиминиране на нежелани гени.

За тази цел животните с неизвестен генотип се кръстосват с индивиди, хомозиготни по рецесивен ген, и по този начин се определя дали животните с неизвестния генотип са хетерозиготни.

Например за бързото определяне на хетерозиготните черношарени говеда, които са носители на нежелания ген за червено оцветяване, черно - шарен бик се кръстосва с червена крава, хомозиготна по този признак. Появата в потомството на червени телета показва, че анализираният бик е хетерозиготен по гена за цвят.

По подобен начин се действа и в други отрасли на животновъдството. Сигурността и точността на анализиращото кръстосване зависят от числеността на потомството.

4.0, 2 гласа
прегледи 9183

Коментари за Анализиращо кръстосване

  1. 1.

    Ako imam shes znacyi vsichko e vqrno

  2. 2.

    До 1. niki - стискаме палци :)

  3. 3.

    :) shte imash az imax