Алофени

Наследствени признаци, които се образуват в определена клетъчна система от гени, проявяващи се в други клетъчни системи на организма.

Ефектът на гените, който води към възникване на алофенн, се нарича междуклетъчен.

прегледи 743