Алантоис

Слоят на плацентата, който се намира най - близко до вътрешната стена.

прегледи 683