Аграрен

Термин, който се отнася за всичко, което е свързано със земеделската индустрия.

прегледи 664