Аглутинация (Слепване)

Представлява утаяване на еритроцити, бактерии и други клетъчни елементи в резултат от слепването им от антитела - аглутинини.

При преливане на кръв от несъответствуваща група еритроцитите на прелятата кръв се аглутинират, което води към запушване на кръвоносни капиляри.

Познанията за унаследяването на основните кръвни групи са важни не само за предотвратяване на усложнения при кръвопреливане, но и за определяне на истинския произход на животните.

прегледи 1425