Абсолютна възраст

Във ветеринарната медицина този термин се отнася до действителната възраст на животното в календарни години, а не на възрастта отнасяща се до развитието им.

прегледи 662

Препоръчани продукти